ตารางแพทย์ออกตรวจ

นพ.ชยานนท์ ชินพรเจริญพงศ์

: รังสีวิทยา

: ผู้เชี่ยวชาญด้าน รังสีวิทยาวินิจฉัย นัดหมาย

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์
จันทร์ 10.00-18.00
อังคาร 10.00-18.00
พุธ 10.00-18.00
พฤหัสบดี 10.00-18.00
ศุกร์ 10.00-18.00
เสาร์ 08.00-13.00