ตารางแพทย์ออกตรวจ

นพ.ศักดิ์ชัย โอภาสมานะกิจ

: อายุรกรรม

: ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคไต นัดหมาย

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ -
จันทร์ 09.00-10.00 น.
อังคาร 08.00-13.00 และ 14.00-17.00
พุธ 08.00-13.00 และ 14.00-17.00
พฤหัสบดี 08.00-13.00 และ 14.00-17.00
ศุกร์ 08.00-12.00 และ 13.00-17.00
เสาร์ 08.00-13.00 และ 14.00-17.00