ตารางแพทย์ออกตรวจ

นพ.ปัญญวัฒน์ อภิวัฒนกุล

: ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

: ศัลยกรรมกระดูกและข้อ นัดหมาย

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ -
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ -
พฤหัสบดี 17.00-20.00 (สัปดาห์ที่ 2,4)
ศุกร์ -
เสาร์ -