ตารางแพทย์ออกตรวจ

นพ.ธีระยุทธ เต็มธนะกิจไพศาล

: สูตินรีเวช

: สูตินรีเวช ทั่วไป นัดหมาย

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ 10.00-13.00
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี 17.00-20.00
ศุกร์
เสาร์ 10.00-13.00

: สูตินรีเวช

: สูตินรีเวช ผู้เชี่ยวชาญด้านผ่าตัดผ่านกล้องนรีเวช นัดหมาย

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ 10.00-13.00 น.
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ -
พฤหัสบดี 17.00-20.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ 10.00-13.00 น.