ตารางแพทย์ออกตรวจ

พญ.รัติติยาภรณ์ พันธ์เหนือ

: ศัลยกรรม

: กุมารศัลยศาสตร์ : ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมในเด็ก นัดหมาย

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ -
จันทร์ 18.00-20.00
อังคาร -
พุธ -
พฤหัสบดี -
ศุกร์ -
เสาร์ -