ตารางแพทย์ออกตรวจ

นพ.ไกรสร วิวัฒน์พัฒนกุล

: คลินิกชาย-หญิงวัยทองและตรวจสุขภาพ

: คลินิกชาย-หญิงวัยทองและตรวจสุขภาพ นัดหมาย

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ 08.30-15.30 น.
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์ 08.30-15.30 น.