ตารางแพทย์ออกตรวจ

นพ.ศรีชัย ครุสันธ์

: รังสีวิทยา

: ผู้เชี่ยวชาญด้าน รังสีรักษา นัดหมาย

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ -
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ -
พฤหัสบดี -
ศุกร์ -
เสาร์ 10.00-14.00