ตารางแพทย์ออกตรวจ

พญ.ทุมวดี ตั้งศิริวัฒนา

: สูตินรีเวช

: สูตินรีเวช ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนรีเวช นัดหมาย

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ -
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ -
พฤหัสบดี 16.00-17.00 (โทรสอบถาม)
ศุกร์ -
เสาร์ -