ตารางแพทย์ออกตรวจ

พญ.รัตนา คำวิลัยศักดิ์

: สูตินรีเวช

: สูตินรีเวช ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ นัดหมาย

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ 12.00-17.00
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ 17.00-20.00
พฤหัสบดี -
ศุกร์ -
เสาร์ -