ตารางแพทย์ออกตรวจ

พญ.พัชรี คำวิลัยศักดิ์

: กุมารเวชกรรม

: กุมารเวชกรรม ผู้เชี่ยวชาญโรคเลือด นัดหมาย

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ 12.00-20.00
จันทร์ 18.00-20.00
อังคาร 18.00-20.00
พุธ -
พฤหัสบดี -
ศุกร์ -
เสาร์ 14.00-20.00