ตารางแพทย์ออกตรวจ

นพ.สุวิชชา ศรีผดุงกุล

: ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

: ศัลยกรรมกระดูกและข้อ นัดหมาย

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ -
จันทร์ 17.00-20.00
อังคาร -
พุธ -
พฤหัสบดี -
ศุกร์ -
เสาร์ -