ตารางแพทย์ออกตรวจ

นพ.บุญส่ง พัจนสุนทร

: อายุรกรรม

: ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ ระบบทางเดินหายใจ นัดหมาย

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ -
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ -
พฤหัสบดี -
ศุกร์ -
เสาร์ 14.00-15.00 (โทรสอบถาม)