ตารางแพทย์ออกตรวจ

นพ.เกษมสิน ภาวะกุล

: อายุรกรรม

: ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ ระบบประสาทและสมอง นัดหมาย

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ -
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ -
พฤหัสบดี 18.00-20.00
ศุกร์ -
เสาร์ -