ตารางแพทย์ออกตรวจ

นพ.จักรพันธุ์ ปรีดานนท์

: ศัลยกรรม

: แผนกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ นัดหมาย

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ -
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ -
พฤหัสบดี -
ศุกร์ -
เสาร์ 14.00-16.00