ตารางแพทย์ออกตรวจ

พญ.วิลาสินี หน่อแก้ว

: สูตินรีเวช

: สูตินรีเวช ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนรีเวช นัดหมาย

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร 17.00-20.00
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์