ตารางแพทย์ออกตรวจ

พญ.มัญชุมาส มัญจาวงษ์

: อายุรกรรม

: ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย (ผู้สูงอายุ) นัดหมาย

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ 14.00-18.00
จันทร์
อังคาร 17.00-20.00
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์