ตารางแพทย์ออกตรวจ

ทพ.ธีรพันธุ์ สอสกุล

: ทันตกรรม

: คลินิกทันตกรรม โรคเหงือกและปริทันต์ นัดหมาย

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ -
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ -
พฤหัสบดี 17.00-20.00 (โทรสอบถาม)
ศุกร์ -
เสาร์ -