ตารางแพทย์ออกตรวจ

พญ.วศินี ติตะปัญ

: กุมารเวชกรรม

: กุมารเวชศาสตร์ ทั่วไป นัดหมาย

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ -
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ -
พฤหัสบดี 18.00-20.00 (สัปดาห์ที่ 2,4)
ศุกร์ -
เสาร์ -