ตารางแพทย์ออกตรวจ

พญ.สุมัทนา มณีทับ

: สูตินรีเวช

: สูตินรีเวช ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ นัดหมาย

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ -
จันทร์ 08.00-20.00
อังคาร 08.00-16.00
พุธ 08.00-16.00
พฤหัสบดี 08.00-16.00
ศุกร์ 08.00-20.00
เสาร์ 08.00-20.00