ตารางแพทย์ออกตรวจ

นพ.ภพ โกศลารักษ์

: กุมารเวชกรรม

: กุมารเวชกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคคิดเชื้อ นัดหมาย

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ 14.00-16.00
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์