ตารางแพทย์ออกตรวจ

พญ.เพ็ญศรี โควสุวรรณ

: กุมารเวชกรรม

: กุมารเวชกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านทางเดินอาหารและตับ นัดหมาย

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ 10.00-12.00 น.
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์