ตารางแพทย์ออกตรวจ

ศ.นพ.กิตติ จิระรัตนโพธิชัย

: ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

: ศัลยกรรมกระดูกและข้อ เชี่ยวชาญกระดูกสันหลัง นัดหมาย

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ 13.00-15.00
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์