ตารางแพทย์ออกตรวจ

นพ.พงศธร ชัยเลิศพงษา

: ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

: ศัลยกรรมกระดูกและข้อ นัดหมาย

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ 17.00-20.00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์ 17.00-20.00 น.