ตารางแพทย์ออกตรวจ

นพ.ภัทรนิตย์ เนินทราย

: อายุรกรรม

: ผู้เชี่ยวชาญ อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ นัดหมาย

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ 17.00-20.00 น.
จันทร์ 18.00-20.00 น.
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์