ตารางแพทย์ออกตรวจ

ตารางแพทย์ออกตรวจ  :  

ศัลยกรรมทั่วไป


กุมารศัลยศาสตร์ : ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมในเด็ก


แผนกศัลยศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด


แผนกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

ชื่อ-สกุล อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
นพ.จักรพันธุ์ ปรีดานนท์ - - - - - - 14.00-16.00 ข้อมูลแพทย์ /
นัดตรวจ

แผนกศัลยกรรม พลาสติก (แพทย์ Consult)


ผู้เชี่ยวชาญศัลกรรมระบบประสาท (แพทย์ Consult)