สมัครงาน

นักรังสีเทคนิค 1  อัตรา   Fulltime/Part time

 • ป.ตรี สาขารังสีเทคนิค มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี

 

ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง จำนวน  1 อัตรา

 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขา ช่างเทคนิค ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
 • เพศชาย /อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานซ่อมบำรุงอาคาร หรืองานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 5 ปี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

พนักงานซ่อมบำรุง จำนวน  1 อัตรา

 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีความรู้ระบบงานไฟฟ้า ซ่อมติดตั้งและบำรุงรักษาแอร์ได้
 • ประสบการณ์งานแอร์ไม่น้อยกว่า 2 ปี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

พนักงานการตลาด  จำนวน  1 อัตรา

 • วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด / สาขานิเทศศาสตร์ ด้านการประชาสัมพันธ์และ สาขาที่เกี่ยวข้อง  ไม่จำกัดเพศ / อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • ประสบการณ์งานด้านการตลาดไม่น้อยกว่า 3 ปี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สอบถามโดยตรง ที่ 088-5571510 แผนกการตลาด

 

ผู้จัดการแผนกบัญชี  1  อัตรา

 •  วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรีสาขาการบัญชี
 •  มีประสบการณ์บัญชีตลาดทุนไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • ถ้าเคยตรวจสอบบัญชีบริษัทในตลาดทุน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

นักบัญชีอาวุโส  1  อัตรา

 •  วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรีสาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์บัญชีตลาดทุนไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • ถ้าเคยตรวจสอบบัญชีบริษัทในตลาดทุน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

พนักงานบัญชี  1  อัตรา

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์บัญชีไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • ถ้ามีประสบการณ์บัญชีตลาดทุน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ตำแหน่ง  พนักงานบัญชี(ตรวจสอบ)     จำนวน  1 อัตรา  

 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี 2. ผ่านการตรวจสอบเอกสารการบันทักบัญชี
 2. มีประสบการณ์งานบัญชีกิจการโรงพยาบาล 4.เคยทำงานบริษัทมหาชน

 

ตำแหน่ง เลขานุการบริษัท จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 28,000 – 40,000

 1. เรียนจบด้านนิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมาย
 2. มีความรู้ทางธุรกิจในระดับปริญญาโท (MBA)
 3. มีประสบการณ์ การทำงานด้านเลขานุการ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 4. อายุ 30 ปีขึ้นไป

 

 

*************************************************************************************

 สมัครได้ที่ รพ.ราชพฤกษ์ โทร.043-237555 ต่อ 4466, 4429 (บุคคล)

เวลา 08.00-12.00 น.  และเวลา  13.00-16.00 น.

หรือส่งเอกสารการสมัคร(ล่วงหน้า)ผ่านทาง E-mail: info@rph.co.th

*************************************************************************************

 เอกสารรับสมัครงาน    สำเนาวุฒิการศึกษา ,  สำเนาบัตรประชาชน ,  ใบประกอบวิชาชีพ ,  สำเนาทะเบียนบ้าน ,  รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป

*************************************************************************************

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครงาน