ติดต่อสอบถาม

โรงพยาบาลราชพฤกษ์
ที่อยู่: 150/18 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
e-mail : info@rph.co.th      โทรศัพท์: 043-237-555       มือถือ: 083-6667788

ศูนย์ประสานงานโรงพยาบาลราชพฤกษ์
1. เปิดสัญญารักษาพยาบาล
2. สัญญาตรวจสุขภาพประจำปี
3. สัญญาตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
4. สัญญาตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน
5. ออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่
6. ออกหน่วยคลินิคเคลื่อนที่
7. ออกบูธ รพ. ตามงาน Events ต่างๆ
e-mail : marketing.rph@rph.co.th

โทรศัพท์:
043-237-555  ต่อ 6666 , 6662
มือถือ: 088-5571510
โทรสาร: 043-236835

หมายเลขติดต่อแผนกต่างๆ
แผนกผู้ป่วยนอก OPD    086-4584702
แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ER   086-4584703
แผนกผู้ป่วยวิกฤติ ICU   098-8859408
แผนกผู้ป่วยใน W2   063-0435595
แผนกผู้ป่วยใน W3   062-2155957
แผนกผู้ป่วยใน W4   092-4855957
แผนกตรวจสุขภาพ   088-5571542
แผนกประชาสัมพันธ์   088-5572450
แผนกชั้นสูตร LAB   088-5645285
แผนกห้องยา   096-1641808
แผนกห้องผ่าตัด OR   088-5643651
แผนกห้องคลอด LR   088-5515112
แผนกทารกแรกเกิด Nursery   088-5643652
แผนกกายภาพบำบัด   092-9865565
แผนกแคชเชียร์   092-4215565
แผนกบัญชี   086-4584705