เมื่อทำงาน จนปวดตัว

        สัปดาห์นี้เราจะมาคุยกันเรื่อง ทำงาน…จนปวดตัวกันบ้างนะคะ ด้วยสังคมปัจจุบัน การติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วทันใจ เพียงแค่ปลายนิ้ว ใช่ค่ะ เพราะแค่ใช้แค่ปลายนิ้ว อวัยวะอื่น ๆ […]

ประโยชน์จากการตรวจสุขภาพ

รายการตรวจ/ Items ประโยชน์จากการตรวจ / Benefit 1.วัดความดันโลหิตชีพจรและ ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Vitals sign) ตรวจระดับความดันโลหิตว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่ ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเพื่อดูลักษณะโครงสร้างว่า […]

โรคอ้วน

หมายถึงสภาวะร่างกายที่มีไขมันสะสมไว้ตามอวัยวะต่างๆ มากจนเกินไปหรือผู้ที่มี ดัชนีมวลกาย (BMI) มากกว่า /30.0 การคำนวณ BMI = น้ำหนัก (กิโลกรัม) / ส่วนสูง (เมตร)2 โรคอ้วนมักจะมีสาเหตุต่างๆดังนี้ การรับประ […]

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ

ก่อนตรวจสุขภาพ ไม่ควรอดนอน ดื่มสุราหรือกาแฟ ในคืนก่อนตรวจสุขภาพ เนื่องจากจะทำให้ความดันโลหิตสูงกว่าที่เป็นจริง
ถ้าต้องการตรวจภายใน (สุภาพสตรี) ควรสวมกระโปรง และควรตรวจก่อนหรือหลังการมีประจำเดือนอย่างน้อย 7 วัน