รพ.ราชพฤกษ์พร้อมเปิดให้บริการ 8 สิงหาคม 61

วันนี้ ทีมผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และพนักงาน โรงพยาบาลราชพฤกษ์ เราพร้อมแล้วด้วยความมุ่งมั่น เพื่อทำประโยชน์ให้กับผู้รับบริการทุกภาคส่วนของสังคม เรามั่นใจที่จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน "เราจะเป็นโรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์" โรงพยาบาลราชพฤกษ์ คุณธรรมเป็นพื้นฐาน บริการด้วยคุณภาพ