บูธกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2562

ภาพบรรยากาศ "กิจกรรมวันเด็ก" ที่โรงพยาบาลราชพฤกษ์  Mead&Johnson nutrition จัดกิจกรรม เสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ และกิจกรรม เยี่ยมไข้ผู้ป่วยเด็ก เพื่อส่งความสุข ให้กับเด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น.- 12.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 โรงพยาบาลราชพฤกษ์

🎁คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2562🎉เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ🎉โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี