บทความ

thumb1

สัปดาห์นี้เราจะมาคุยกันเรื่อง ทำงาน…จนปวดตัวกันบ้างนะคะ ด้วยสังคมปัจจุบัน การติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วทันใจ เพียงแค่ปลายนิ้ว ใช่ค่ะ เพราะแค่ใช้แค่ปลายนิ้ว อวัยวะอื่น ๆ ของเราเลยแทบไม่ได้กระดุกกระดิกกันเลยไงคะ ทำให้งานทุกวันนี้ของเราส่วนใหญ่ จะเป็นการนั่งโต๊ะ แม้จะสะดวกสบาย แต่ก็นำมาด้วยภาวะที่เราเรียก

อ่านเพิ่มเติม
thumb1

การตรวจสุขภาพและประโยชน์จากการตรวจสุขภาพรายการตรวจ (Items)ประโยชน์ของการตรวจ (Benefit)1.การชั่งน้ำหนัก/การวัดส่วนสูงการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ใช้เพื่อคำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย (Body mass index หรือ BMI)ค่าดัชนีมวลกาย ( Body mass index หรือ BMI ) = น้ำหนัก (กิโลกรัม) / ความสูงยกกำลังสอง (เมตร)2

อ่านเพิ่มเติม
thumb1

ข้อควรรู้ก่อนตรวจสุขภาพการตรวจสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญที่แท้จริง เพราะมีโรคหลายชนิดที่เกิดขึ้นแล้ว แต่กลับไม่แสดงอาการกลายเป็นภัยเงียบสร้างความเสียหายให้แก่ร่างกายของเรา หากได้รับการตรวจค้นตั้งแต่ระยะแรกเริ่มเมื่อพบก็จะทำให้การรักษาง่ายขึ้น อีกทั้งมีโอกาสหายขาดได้     การตรวจสุขภาพต้องตร

อ่านเพิ่มเติม
Page 1 of 1