นัดพบแพทย์

ค้นหาแพทย์

thumb1

ทพญ.อาทิตยา บุ่นวรรณา

แผนก

  • ทันตกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • คลินิกทันตกรรมทั่วไป

ทำนัดหมายแพทย์ท่านนี้
thumb1

ทพ.ธีรพันธุ์ สอสกุล

แผนก

  • ทันตกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • คลินิกทันตกรรม โรคเหงือกและปริทันต์

ทำนัดหมายแพทย์ท่านนี้
thumb1

รศ.ดร.ทพญ.แสงโสม ประจะเนย์

แผนก

  • ทันตกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • คลินิกทันตกรรม โรคเหงือกและปริทันต์

ทำนัดหมายแพทย์ท่านนี้
thumb1

ทพญ.วาสิตา คำเหม็ง

แผนก

  • ทันตกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • คลินิกทันตกรรม เด็ก

ทำนัดหมายแพทย์ท่านนี้
thumb1

ศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล

แผนก

  • กุมารเวชกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • กุมารเวชศาสตร์ โรคระบบหายใจ

ทำนัดหมายแพทย์ท่านนี้