นัดพบแพทย์

ค้นหาแพทย์

thumb1

ทพญ.อมรรัตน์ มโนสุดประสิทธิ์

แผนก

  • ทันตกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • คลินิกทันตกรรม จัดฟัน

ทำนัดหมายแพทย์ท่านนี้
thumb1

ศ.พญ.อรทัย พาชรีรัตน์

แผนก

  • อายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ทำนัดหมายแพทย์ท่านนี้
thumb1

นพ.ธนวัฒน์ ซื่อสัตย์

แผนก

ความเชี่ยวชาญ

ทำนัดหมายแพทย์ท่านนี้
thumb1

พญ.จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์

แผนก

  • รังสีวิทยา

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีวิทยาวินิจฉัย (ภาพวินิจฉัยขั้นสูง) ประจำคลินิก Breast Center

ทำนัดหมายแพทย์ท่านนี้
thumb1

ทพ.กานต์ จักรสาร

แผนก

ความเชี่ยวชาญ

ทำนัดหมายแพทย์ท่านนี้