นัดพบแพทย์

ค้นหาแพทย์

thumb1

น.ส.ปภาวี มานะ

แผนก

  • หู คอ จมูก

ความเชี่ยวชาญ

  • คลินิกแก้ไขการได้ยิน

ทำนัดหมายแพทย์ท่านนี้
thumb1

น.ส.ธนวรรณ วงศ์ก่อ

แผนก

  • หู คอ จมูก

ความเชี่ยวชาญ

  • คลินิกแก้ไขการได้ยิน

ทำนัดหมายแพทย์ท่านนี้
thumb1

น.ส.กรประภา ไตรยะวิภาค

แผนก

ความเชี่ยวชาญ

ทำนัดหมายแพทย์ท่านนี้
thumb1

น.ส.นันทิยา อุปนาศักดิ์

แผนก

  • กุมารเวชกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • คลินิกกุมารเวช ด้านการฝึกพูด

ทำนัดหมายแพทย์ท่านนี้
thumb1

นางอติพร นามบุดดี

แผนก

  • กุมารเวชกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • คลินิกกุมารเวช ด้านกิจกรรมบำบัด

ทำนัดหมายแพทย์ท่านนี้