นัดพบแพทย์

ค้นหาแพทย์

thumb1

พญ.ทุมวดี ตั้งศิริวัฒนา

แผนก

 • สูตินรีเวช

ความเชี่ยวชาญ

 • สูตินรีเวช ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนรีเวช

ทำนัดหมายแพทย์ท่านนี้
thumb1

นพ.ศรีชัย ครุสันธ์

แผนก

 • รังสีวิทยา

ความเชี่ยวชาญ

 • ผู้เชี่ยวชาญด้าน รังสีรักษา

ทำนัดหมายแพทย์ท่านนี้
thumb1

นพ.ไกรสร วิวัฒน์พัฒนกุล

แผนก

 • คลินิกชาย-หญิงวัยทองและตรวจสุขภาพ

ความเชี่ยวชาญ

 • คลินิกชาย-หญิงวัยทองและตรวจสุขภาพ

ทำนัดหมายแพทย์ท่านนี้
thumb1

พญ.รัติติยาภรณ์ พันธ์เหนือ

แผนก

 • ศัลยกรรม

ความเชี่ยวชาญ

 • กุมารศัลยศาสตร์ : ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมในเด็ก

ทำนัดหมายแพทย์ท่านนี้
thumb1

นพ.ธีระยุทธ เต็มธนะกิจไพศาล

แผนก

 • สูตินรีเวช

ความเชี่ยวชาญ

 • สูตินรีเวช ทั่วไป
 • สูตินรีเวช ผู้เชี่ยวชาญด้านผ่าตัดผ่านกล้องนรีเวช

ทำนัดหมายแพทย์ท่านนี้