นัดพบแพทย์

ค้นหาแพทย์

thumb1

พญ.ปาลิตา ไทยแท้

แผนก

  • อายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ทำนัดหมายแพทย์ท่านนี้
thumb1

พญ.สุพัตรา ศรีขจรจิต

แผนก

  • อายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

ทำนัดหมายแพทย์ท่านนี้
thumb1

พญ.พัฒนารี ล้วนรัตนากร

แผนก

  • จักษุวิทยา

ความเชี่ยวชาญ

  • คลินิกจักษุทั่วไป

ทำนัดหมายแพทย์ท่านนี้