นัดพบแพทย์

ค้นหาแพทย์

thumb1

นพ.กฤติน ขจรวงศ์สถิต

แผนก

  • ศัลยกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ทำนัดหมายแพทย์ท่านนี้
thumb1

นพ.นนท์ ว่องวิทวัส

แผนก

  • ศัลยกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • คลินิกสุขภาพเพศชาย

ทำนัดหมายแพทย์ท่านนี้
thumb1

พญ.ทรงขวัญ ศิลารักษ์

แผนก

  • อายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ทำนัดหมายแพทย์ท่านนี้
thumb1

พญ.สลิลทิพย์ คุณาดิศร

แผนก

  • อายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ ระบบประสาทและสมอง

ทำนัดหมายแพทย์ท่านนี้
thumb1

รศ.นพ.สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ

แผนก

  • หู คอ จมูก

ความเชี่ยวชาญ

  • คลินิกโรคจมูกและไซนัส

ทำนัดหมายแพทย์ท่านนี้