นัดพบแพทย์

ค้นหาแพทย์

thumb1

นพ.พงศธร ชัยเลิศพงษา

แผนก

  • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ความเชี่ยวชาญ

  • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ทำนัดหมายแพทย์ท่านนี้
thumb1

ศ.นพ.กิตติ จิระรัตนโพธิชัย

แผนก

  • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ความเชี่ยวชาญ

  • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ เชี่ยวชาญกระดูกสันหลัง

ทำนัดหมายแพทย์ท่านนี้
thumb1

พญ.เพ็ญศรี โควสุวรรณ

แผนก

  • กุมารเวชกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • กุมารเวชกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านทางเดินอาหารและตับ

ทำนัดหมายแพทย์ท่านนี้
thumb1

นพ.ภพ โกศลารักษ์

แผนก

  • กุมารเวชกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • กุมารเวชกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคคิดเชื้อ

ทำนัดหมายแพทย์ท่านนี้
thumb1

พญ. รัตน์กมล เรืองใสส่อง

แผนก

  • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ความเชี่ยวชาญ

  • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ทำนัดหมายแพทย์ท่านนี้