นัดพบแพทย์

ค้นหาแพทย์

thumb1

พญ.มณฑากร อภิญญาณกุล

แผนก

  • จักษุวิทยา

ความเชี่ยวชาญ

  • คลินิกจักษุทั่วไป

ทำนัดหมายแพทย์ท่านนี้
thumb1

นพ.นิติวัติ ชาญศึก

แผนก

  • อายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

ทำนัดหมายแพทย์ท่านนี้
thumb1

พญ.วรัชมน วิทยาคม

แผนก

  • อายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคข้อ และรูมาติซั่ม ( รูมาตอยด์)

ทำนัดหมายแพทย์ท่านนี้
thumb1

ทพญ.นวพร ด่านวิรุทัย

แผนก

  • ทันตกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • คลินิกทันตกรรมทั่วไป

ทำนัดหมายแพทย์ท่านนี้
thumb1

พญ.พีรภัทร ภักดี

แผนก

  • จักษุวิทยา

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งเสริมสร้างเบ้าตาและเปลือกตา

ทำนัดหมายแพทย์ท่านนี้