โปรแกรมตรวจคัดกรองสารก่อภูมิแพ้ (Allergy Screening Specific lgE Profile Test)

หมายเหตุ :  1.อัตราค่าบริการแพคเกจข้างต้นรวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ. แล้ว
                   2.ไม่รวมค่าแพทย์ในกรณีที่มีการตรววจรักษาเพิ่มเติมนอกเหนือจากการตรวจในแพคเกจ