วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นโรงพยาบาลเอกชน ที่ดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

We are a private hospital which provides humanized quality care.

พันธกิจ

โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จะดำรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์แห่งการประกอบวิชาชีพ

Ratchaphruek Hospital will maintain the purity of the profession.