ผู้บริหารโรงพยาบาล

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพฤกษ์