ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ RPH: บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)


e-mail
ir@rph.co.th
chatsiam.j@rph.co.th
โทรศัพท์
043 333 555 ต่อ 4054 (สามารถฝากข้อมูลเสียง เพื่อให้ติดต่อกลับได้)

โทรสาร
043 236 835