“ราชพฤกษ์” เข้มแข็งโตยั่งยืน รพ.เอกชนใหญ่สุดในขอนแก่นกวาดลูกค้าอีสาน-อินโดจีน

โรงพยาบาลราชพฤกษ์เตรียมเปิดขายไอพีโอไตรมาส 1 ซื้อที่ดินย้ายไปสร้างใหม่ รองรับผู้ป่วยในที่ล้นมานาน คาดความต้องการใช้บริการยังมีโอกาสขยายตัวมาก เดินหน้าพันธกิจเน้นคุณภาพ ราคาเหมาะสม

น.พ.ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทโรงพยาบาลราชพฤกษ์ (RPH) เปิดเผยว่า บริษัทฯจะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ประชาชนครั้งแรก(ไอพีโอ)จำนวน 163.78 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้(พาร์)หุ้นละ 1 บาท จัดสรรให้ประชาชนจำนวน 155.78 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อกรรมการและผู้บริหาร จำนวน 8 ล้านหุ้นในไตรมาส 1 ปี 2560 เพื่อนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีบริษัทหลักทรัพย์(บล.)ธนชาตเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

วัตถุประสงค์ของการระดมทุน ส่วนใหญ่จะนำเงินไปใช้ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลใหม่ รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จในเดือนธันวาคม2560และเปิดให้บริการได้ในไตรมาส 2 ปี 2561

“ โรงพยาบาลของเราเดิมมีอยู่ 55 เตียง แต่ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เริ่มไม่เพียงพอต่อความต้องการ จำนวนผู้ป่วยในล้นถึง20% แม้ว่าจะมีการหมุนเวียนเร็วก็ตาม มีอัตราการนอนเฉลี่ย 2.5 วัน จึงตัดสินใจซื้อที่ดินแปลงใหม่จำนวน 10 ไร่ เพื่อก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลใหม่ ขนาด 202 เตียง แต่จะทยอยลงทุนเป็น 4 เฟส และย้ายออกจากโรงพยาบาลเดิม ทำให้โรงพยาบาลพฤกษ์มีจำนวนเตียงสูงสุดในจังหวัดขอนแก่น จากปัจจุบันที่มีโรงพยาบาลเอกชนรวม 3 แห่ง

น.พ.ธีรวัฒน์ กล่าวว่า โรงพยาบาลแห่งใหม่ ยังมีศักยภาพขยายตัวใน สูง ในภาคอีสาน และภาคพื้นอินโดจีน นอกจากนั้นบริษัทฯมีแผนจะเพิ่มการให้บริการในส่วนที่ยังมีความต้องการสูงอยู่ เช่น แผนกทันตกรรมและตา รวมถึงจะมีการเปิดคลีนิค 10 คลีนิค รองรับกับการรักษาเฉพาะทาง คาดว่าเมื่อเปิดให้บริการโรงพยาบาลแห่งใหม่ จะสามารถเพิ่มการให้บริการและรายได้ อย่างต่อเนื่อง ด้วย มาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยในระดับสากล หรือ JCI

       ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี 2556-2558 บริษัทฯมีกำไรสุทธิ 40.74 ล้านบาท 48.48 ล้านบาท และ 44.99 ล้านบาท ตามลำดับ รวมถึง 9 เดือนของปี 2559เติบโต 48.3% นอกจากกำไรจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนผู้ป่วยในและนอกแล้ว บริษัทก็ยังสามารถควบคุมต้นทุนได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลราชพฤกษ์ซึ่งก่อตั้งโดยกลุ่มแพทย์และอาจารย์แพทย์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะยังคงยึดมั่น พันธกิจในการดำเนินธุรกิจ” จะดำรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์แห่งการประกอบวิชาชีพ”โดยเป็นที่มาของการให้บริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ภายใต้ระดับอัตราค่าบริการที่เหมาะสม ทำให้บริษัทฯได้รับความไว้วางใจ ความเชื่อมั่นและศรัทธาจากประชาชนในพื้นที่

“ผมและกลุ่มฯถือหุ้นใหญ่ แต่โดยส่วนตัว ไม่เคยคิดจะนำบริษัทเข้าตลาดหุ้นเลย ต้องการทำธุรกิจให้ค่อยๆโตอย่างมั่นคง แต่เมื่อ 2 ปีก่อนเริ่มคิด เพราะมีการกู้เงินมาซื้อที่ดิน และจะสร้างโรงพยาบาลใหม่ ลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท มีภาระต้องจ่ายดอกเบี้ย แต่หากจะค่อยๆลงทุนเพิ่มจำนวนเตียงไป ก็จะรองรับได้ไม่กี่ปี ต้องลงทุนสร้างใหม่ การลงทุนครั้งนี้ บริษัทจะมีส่วนช่วยทำประโยชน์ให้กับทุกภาคส่วนได้มากขึ้น รวมถึงจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การศึกษา ทำให้มีโอกาสเติบโตได้ ดังนั้นหุ้นของเราเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะยาวค่อยๆโตไปพร้อมกับโรงพยาบาลราชพฤกษ์”น.พ.ธีระวัฒน์กล่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง