แบ่งบันน้ำใจความห่วงใย ส่งถึงน้องๆที่มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด

รพ.ราชพฤกษ์ ได้ร่วมทำบุญ และมอบทุนการศึกษา แบ่งปันน้ำใจ ความห่วงใย ให้กับน้องๆ

ที่มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดขอนแก่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ