แพ็กเกจคลอดบุตร เริ่มต้น 25,000 บาท (วันนี้ – 31 ธันวาคม 2560)

แพ็กเกจคลอดบุตร
ช่วยให้คุณคลายความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะมากเกินไป

คลอดด้วยวิธีธรรมชาติ (Normal Labour) ราคา 25,000.-
ผ่าตัดคลอด (Cesarean Section) ราคา 42,000.-

อัตราค่าบริการแพคเกจคลอด ข้างต้นมีผลถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2560

ดาวน์โหลด “แบบฟอร์มใบจองแพคเกจคลอด เหมาจ่าย”

#