คลินิคกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

คลินิคกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก
พัฒนาการ ลูกคุณวันนี้เหมาะสมกับวัยแล้วหรือยัง?
อ่านหนังสือไม่ออก สมาธิสั้น ไม่ยอมไปโรงเรียน พฤติกรรมก้าวร้าว พฤติกรรมผิดปกติ

ปรึกษาเราได้ที่ รพ.ราชพฤกษ์ ให้คำปรึกษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
แพทย์หญิงอัฐนิกานต์ เอกอัคคอิทธิกุล (หมอโอ๋) กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรม และพัฒนาการเด็ก
เปิดบริการจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติมโทร.043-333555 ต่อ 1122 , 1123