สำหรับคู่รัก

โปรแกรมที่ 8 โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับคู่รัก
(For Premarital Check Up)

1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (PE)
2. ตรวจเลือดเพื่อทราบ (Blood Exam.)

  • ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
  • หมู่เลือด (ABO & Rh Blood Group)
  • โรคธาลัสซีเมีย (Hb Typing)
  • เชื้อซิฟิลิส (VDRL)
  • ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Anti-HIV)
  • เชื้อ และภูมิไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBs Ag,HBs Ab)
  • ภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน (Rubella IgG) *** เฉพาะหญิง ***

 

สำหรับสุภาพบุรุษ

รวมค่าบริการ (ราคาเหมาจ่าย) 1,900 .-บาท

****************************************************************************************************8

สำหรับสุภาพสตรี

รวมค่าบริการ (ราคาเหมาจ่าย) 2,400 .-บาท

**********************************************************************************************************************************

***อัตราค่าบริการนี้มีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 *** เท่านั้น

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับโปรแกรมตรวจสุขภาพ

โทร.043-333555 ต่อ 1176

มือถือ 088-5571510

เปิดบริการ ทุกวัน ตั้งแต่ 07.00-16.00น.

จองตรวจสุขภาพ

ระบุวันที่ต้องการจองตรวจสุขภาพ