สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงหรือมีโอกาสเป็นโรคหัวใจ

โปรแกรมที่ 9 โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยง
หรือมีโอกาสเป็นโรคหัวใจ
(For Heart Disease High Risk Group.)

 • ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (PE)
 • เอกซเรย์เพื่อดูสภาพปอดและหัวใจ (CXR)
 • ตรวจปัสสาวะเพื่อดูสภาพไต และ ทางเดินปัสสาวะอื่นๆ (Urine Exam.)
 • ตรวจเลือดเพื่อทราบ (Blood Exam.)
 • ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 • ระดับไขมันในเลือด (Cholesterol,Triglyceride,HDL,LDL)
 • การทำงานของตับ (SGPT,SGOT,Alk.Phos.)
 • การทำงานของไต (BUN,Creatinine)
 • ระดับกรดยูริค หรือ โรคเก๊าท์ (Uric Acid)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ตรวจหัวใจ และ หลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงสะท้อน ( Echo-Cardiogram )

รวมค่าบริการ (ราคาเหมาจ่าย) 5,000 .-บาท

***อัตราค่าบริการนี้มีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 *** เท่านั้น

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับโปรแกรมตรวจสุขภาพ

โทร.043-237555 ต่อ 1176

มือถือ 088-5571510

เปิดบริการ ทุกวัน ตั้งแต่ 07.00-16.00น.

จองตรวจสุขภาพ

ระบุวันที่ต้องการจองตรวจสุขภาพ