แพ็กเกจส่องกล้อง

การส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารเป็นวิธีการวินิจฉัยโรคระบบทางเดินอาหารส่วนบน ตั้งแต่หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น สามารถทำการวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ เพื่อตรวจหาสาเหตุของอาการต่าง ๆ ได้แก่

 • ปวดท้องด้านบน
 • อาเจียนไม่ทราบสาเหตุ เลือดออกทางเดินอาหาร
 • กลืนอาหารลำบาก

การใช้กล้องส่องตรวจจะทำให้เห็นการอักเสบ,แผลหรือเนื้องอกบนเยื่อบุภายในทางเดินอาหารส่วนบนได้อย่างชัดเจน นอกจากนั้นยังสามารถตัดชิ้นเนื้อเพื่อนำไปตรวจหาเซลล์มะเร็ง, เพาะเชื้อเพื่อหาเชื้อแบคทีเรีย และรักษาอาการเลือดออกทางเดินอาหารได้

โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ได้จัดทำแพคเกจ การส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหาร เพื่อวินิจฉัยโรคทางเดินอาหาร ส่วนบน โดยอายุรแพทย์ และศัลยแพทย์ ซึ่งมีรายละเอียดค่าบริการดังนี้

 • ค่าห้องผ่าตัด
 • ค่ายาในห้องผ่าตัด
 • ค่าวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์
 • ค่าอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด
 • ค่าเวชภัณฑ์ในห้องผ่าตัด
 • ค่าหัตถการแพทย์

*** อัตราค่าบริการเหมาจ่าย 6,250 บาท***

หมายเหตุ : กรณีต้องส่งชิ้นเนื้อพยาธิวิทยา (Pathology) มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ในราคา 1,200 บาท
กรณีที่ผู้ป่วยต้องใช้ยานอนหลับขณะส่องกล้อง คิดอัตราค่าบริการเพิ่ม 1,000 บาท

*** อัตราค่าบริการนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2560 ***

การเตรียมตัวก่อนตรวจ

 1. นอนพักผ่อนให้เพียงพอในคืนก่อนมารับการตรวจ
 2. ห้ามรับประทานอาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิดก่อนมารับการตรวจ อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่ากระเพาะอาหารว่างเปล่า สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการสำลักอาหารและน้ำ เข้าไปในหลอดลมขณะกลืนกล้องตรวจ
 3. ผู้ป่วยควรมาถึง รพ. ก่อนเวลานัด ประมาณ 30 นาที เพื่อเตรียมตัวก่อนส่องกล้อง
 4. ผู้ป่วยที่มีฟันปลอมถอดได้ ให้ถอดออก หรือมีฟันโยกต้องแจ้งให้แพทย์ทราบ
 5. กรณีมีโรคประจำตัว,แพ้ยาหรือต้องได้รับยาปฏิชีวนะก่อนการส่องกล้อง ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบ
 6. ควรนำญาติมาด้วยถ้าผู้ป่วยรู้สึกกลัวหรือวิตกกังวล
 7. ไม่ใส่เครื่องประดับติดตัวมา แต่งกายให้หลวมสบาย ๆ สะดวกในการผลัดเปลี่ยน

หมายเหตุ : ทาง รพ.ขอสงวนสิทธิไม่ใช้ในกรณีประกันชีวิต

ติดต่อ – สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center (ศูนย์ข้อมูล รพ.)
โทรศัพท์.043-237555 กด 1234 มือถือ 083-6667788083-6667788